Endla 69/Keemia 4, 10616 Tallinn
evergreen [at] evergreen.ee

Laena mõistlikult

Lähtume vastutustundliku laenamise põhimõtetest, mis kohustab laenuväljastajat kontrollima laenusaaja maksevõimet ning andma lepingueelsete läbirääkimiste käigus piisavalt infot ja selgitusi, et klient saaks teha läbimõeldud otsuse.

Laenuotsusele eelnevalt analüüsime põhjalikult iga laenutaotleja makse- ja krediidivõimet, kasutades selleks laenutaotlejalt saadud informatsiooni ja avalikult kättesaadavat teavet (Krediidiinfo, päringud avalikesse registritesse). Laenutaotleja taustakontrolli eesmärgiks on välja selgitada taotleja finantsolukord ja maksevõime. Põhjalik kontroll tagab, et klient on võimeline laenu teenindama ja laenumakseid kokkulepitud korras tasuma. Evergreen Capital OÜ poolt väljastatavatel laenudel puuduvad varjatud tasud, mis võimaldab laenuvõtjal läbipaistvalt hinnata, milline on laenamise kogumaksumus ja millised on laenamisega seotud riskid.

Evergreen väljastab laene juriidilistele isikutele eraisiku käendusel või vara tagatisel. Võttes laenu koos eraisikust käendajaga, vastutavad laenulepingust tulenevate kohustuste täitmise eest nii laenusaaja kui käendaja. Võttes laenu kinnisvara või muu vara tagatisel, tuleb laenusaajal tasuda kõik laenulepingu ning laenulepinguga seotud lepingute täitmisega seotud kulud, sh laenuandja kasuks tagatise seadmise, ümbervormistamise, kustutamise ja/või loovutamise (nt notari tasu, riigilõiv) kulud.

Iga laen on finantskohustus. Enne laenu võtmist kaalu hoolikalt oma võimalusi ja vajadusi ning hinda, kas laenamine on otstarbekas. Esita laenuandjale alati tõene ja asjakohane informatsioon oma laenusoovi ja finantsolukorra kohta. Enne lepingu sõlmimist tutvu põhjalikult laenulepinguga ja selles sisalduva informatsiooniga, samuti Evergreeni kliendiandmete töötlemise põhimõtetega, mis on avalikult kättesaadavad meie veebilehel. Kui sul tekib mistahes küsimus seoses lepingus sisalduva informatsiooniga, siis pöördu meie spetsialistide poole evergreen [at] evergreen.ee või helista +372 5670 5422.

Laenusaaja peab tasuma tähtaegselt laenu põhiosa- ja intressimakseid vastavalt lepinguga kokkulepitud maksegraafikule ja täitma muid laenulepingust tulenevaid kohustusi. Kui laenu tagasimaksmine käib üle jõu, siis soovitame koheselt kontakteeruda meie spetsialistidega, et leida olukorrale kiire lahendus. Võlgnevuse tekkimine võib kaasa tuua inkasso-, kohtu-, täite- või pankrotimenetluse, vara aresti, sundmüügi või võlgnevuse sissenõudmise käendaja(te)lt, samuti maksehäirete avalikustamise Krediidiinfo andmebaasis, mis võib halvendada laenu saamise võimalust tulevikus.